ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Jeszcze raz o żywieniu z epoki paleolitu

Bardzo interesującym zjawiskiem jest rozwój ruchu paleo, którego zwolennicy odrzucają oficjalny paradygmat medyczno-żywieniowy i jego narzędzia badawcze, jako błędne z antropologicznego i ewolucyjnego punktu widzenia.

Propagują powrót do modelu żywienia paleolitycznego, do diety łowczo-zbieraczej, o której wiedzy dostarczają nam badania antropologiczne. Antropologia dostarcza dowodów na to, że dopiero zwiększenie udziału mięsa w diecie umożliwiło wykształcenie się u człowieka w toku ewolucji dużego ludzkiego mózgu. Obok ortodoksyjnego modelu żywienia, zwolennicy ruchu Paleo odrzucają również, jako szkodliwe niektóre propagowane przez mainstream formy aktywności fizycznej np. trening kardio. Propagują w zamian trening funkcjonalny lub interwałowy, jako lepiej dostosowany do fizjologicznych potrzeb i możliwości ludzkiego organizmu. Władza i kontrwładza. Z politologicznej perspektywy można powiedzieć, że wokół obowiązującego paradygmatu tłuszczowo-cholesterolowego zgromadził się przez dziesięciolecia obóz „władzy”, establishment państwowo-medyczny, który najpierw upolitycznił zagadnienie zdrowia i kontroluje je teraz za pomocą narzędzi finansowych oraz administracyjno-prawnych. Tymczasem, hipoteza węglowodanowa gromadzi wokół siebie „kontrwładzę”. Z ruchem Paleo sympatyzują w USA niektóre siły polityczne np. libertarianie. Do elity obozu „kontrwładzy”, chcąc nie chcąc, wszedł i Gary Taubes. Pozycja Taubesa i znaczenie jego dorobku systematycznie rośnie. Z jednej strony coraz mocniej wpływa on na kierunek debaty w środowiskach „low-carb”. Z drugiej strony jego tezy znalazły uznanie w oczach części establishmentu. Postulaty Taubesa poparł publicznie, na przykład Andrew Weil, lekarz, autor wielu książek o zdrowiu, twórca koncepcji „medycyny zintegrowanej” (integrative medicine). Weil jest jednym z najbardziej wpływowych żywieniowców w USA.

 

 

Opis do piramidy:  Piramida żywieniowa paleo, opierająca się o badania antropologiczne, wbrew zaleceniom ortodoksyjnej niskotłuszczowej dietetyki, odwraca proporcje między pokarmem pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Polecane nowości na stronie