ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Pierwsza wizyta u diabetologa

Chory zgłaszający się na pierwszą wizytę do diabetologa powinien przynieść ze sobą:

 1. Dokument tożsamości z nr PESEL i adresem zamieszkania z kodem pocztowym.
 2. Dokument ubezpieczeniowy:
  Emeryci, renciści – legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty;
  Pracownicy
  – podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (okres ważności stempla 30 dni) lub ostatni RMUA;
  Rolnicy
  – aktualne zaświadczenie opłaty KRUS za ostatni kwartał;
  Prowadzący działalność gospodarczą
  – potwierdzenie opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc
 3. Okulary, aparat słuchowy – jeśli posiada
 4. Glukometr i wstrzykiwacze – jeśli posiada
 5. Książeczka opieki diabetologicznej – jeśli posiada
 6. Karty informacyjne i wyniki badań dodatkowych (klisze rtg, ekg, usg, płytki z tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego), wyniki innych posiadanych badań
 7. Dzienniczek samokontroli
 8. Dotychczasowe leczenie – leki lub ich spis wg dawek i rodzajów
 9. Osoby niesprawne (także psychicznie) muszą być z osobą towarzyszącą

Polecane nowości na stronie