ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

archiwum

Nowości w medycynie

Choroba cukrzycowa typu 2 jako zdrowotny dług spłacany przez cywilizację globalną za tzw. pseudopostęp.

Zmniejszoną insulinowrażliwość i zmniejszone wydzielanie insuliny w fazie wczesnej, mierzone wymiernymi wskaźnikami: insulin sensitivity index (SI) oraz acute insulin response (AIR)  potwierdzono w rozwoju choroby cukrzycowej typu 2 zarówno u kobiet jak i mężczyzn, w różnych grupach wiekowych, we wszystkich kategoriach BMI (wskaźnika ciężaru ciała w kg/m²), u osób z dodatnim i ujemnym wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy, we wszystkich trzech analizowanych rasach: białej, czarnej i latynoskiej. Mamy zatem bezpośredni dowód na to, że zespół metaboliczny, którego jednym z przejawów jest ta postać cukrzycy, ma swój wielowątkowy wywód w tzw. cywilizacji globalnej, której negatywne skutki dla stanu zdrowia populacji globalnej są wspólne.

Czy politabletka (tzw. polypill) znajdzie zastosowanie w profilaktyce chorób układu krążenia?

Sens profilaktycznego podawania politabletki wynika z faktu, że ryzyko chorób układu krążenia istnieje także w  zakresie wartości czynników ryzyka (takich jak ciśnienie tętnicze lub cholesterol), które uznawane są za prawidłowe. Obniżenie stężenia cholesterolu LDL o 1 mmol/l, niezależnie od wartości wyjściowych, wiąże się z 40% redukcją ryzyka ostrego niedokrwienia serca, a obniżenie ciśnienia o 10 mm Hg przekłada się na obniżenie ryzyka udaru mózgu o 60%. Jednoczesne zmniejszenie wartości obu parametrów potęguje ten korzystny efekt. Zastosowanie w pierwotnej prewencji chorób układu krążenia czteroskładnikowego preparatu, zawierającego 2 leki obniżające ciśnienie, statynę (obniżającą cholesterol) i aspirynę (zmniejszającą lepkość i gęstość krwi) pozwoliłoby na obniżenie całkowitego ryzyka wystąpienia tych chorób o 75%. Co trzecia osoba przyjmująca politabletkę odniosłaby korzyść w postaci dodatkowych średnio 11 lat życia bez zawału serca lub udaru. Jednak moment, kiedy politabletkę kupimy w przydomowej aptece, wciąż jest odległy. Wynika to z wymagających procedur nie tylko rejestracji, po udowodnionej korzyści takiego preparatu, ale także z wymogów zmniejszenia do minimum addycyjnych (sumujących się) efektów ubocznych, czyli niepożądanych skutków ich działania, co przekłada się na bezpieczeństwo zastosowania politabletki w dużych populacjach ludzkich w zakresie profilaktyki pierwotnej choroby miażdżycowej układu sercowo-naczyniowego.

opracował diabetolog i internista dr Zygmunt Trojanowski