ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

archiwum

Cholesterol - im niżej tym gorzej

Mechanizm związku pomiędzy niskim stężeniem cholesterolu (<160mg%) a ryzykiem zachowań samobójczych nie jest poznany. Uważa się, że znaczenie ma wpływ cholesterolu na funkcjonowanie przekaźnictwa serotoninergicznego. Cezura oddzielająca osoby o niskim i wysokim ryzyku próby samobójczej, to poziom cholesterolu wynoszący 202 mg% – poniżej tej wartości ryzyko wyraźnie rośnie.

Czytaj więcej...

Dostęp do rynku pracy cukrzyków w Polsce

W Polsce cierpi na cukrzycę 2,6 mln osób, to ponad 7 proc. społeczeństwa. Tymczasem, około 10 proc. Polaków z rozpoznaną cukrzycą typu 1 oraz 65-75 proc. z cukrzycą typu 2 nie pracuje z powodu swojej choroby. Ci, którzy mają cukrzycę, nierzadko wolą się do tego otwarcie nie przyznawać. Ograniczenia zawodowe dla chorych z cukrzycą wynikają przede wszystkim z możliwości wystąpienia epizodów hipoglikemii i związanych z nim zaburzeń świadomości. Ograniczenia wynikające z cukrzycy są ograniczone (zawodowe kierowanie pojazdami, praca w służbach państwowych i ratowniczych, w lotnictwie cywilnym czy praca w zawodach wiążących się ze zwiększonym ryzykiem wypadkowym - platformy wiertnicze, przy maszynach w ruchu, przy piecach, spalarniach, hutach, itp.). Brak aktywności chorych na cukrzycę, w szczególności cukrzycę typu 2, to problem stygmatyzacji tych ludzi, ponieważ uważani są przez pracodawców za gorszych i mniej wydajnych pracowników. Chorzy na cukrzycę do granic możliwości rozpaczliwie pejoryzują swój stan zdrowia, zwłaszcza w przypadku powikłań, aby uzyskać świadczenie rentowe czy szybsze świadczenia emerytalne.

Cukrzyca a depresja

Stałe przygnębienie lub poczucie utraty sensu życia a także utrata zainteresowań wykonywaniem czynności sprawiających dotychczas przyjemność, to objawy depresji, a to podlega leczeniu. Nie leczona, znacznie skraca oczekiwany czas przeżycia chorych z cukrzycą typu 2. Starszy wiek >65 roku życia, źle kontrolowana cukrzyca, inne choroby degeneracyjne OUN, przebyte epizody TIA, dehydratacja, samotność itd. to czynniki predykcyjne depresji. Orientacyjne skale rozpoznania depresji w lecznictwie ambulatoryjnym są proste i bardzo pomocne w ustaleniu rozpoznania. Aktualnie leki przeciwdepresyjne są skuteczne i nie wahajcie się sygnalizować tych problemów podczas wizyty u diabetologa.

Leczenie wysiłkiem fizycznym w cukrzycy

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”
sentencja dr Wojciecha Oczki, nadwornego lekarza króla Zygmunta Starego.

Corocznie w Joshlin Clinic w Bostonie, medalem Victory dekorowani są diabetycy za 25 lat samoleczenia bez powikłań sercowo-naczyniowych. Na rewersie odznaczenia wyryta jest kwadryga rzymska, powożona przez woźnicę umiejętnie kierującego lejcami czterech rozhukanych koni. To afirmacja samo leczenia, konie zatem to: trening mięśniowy, dieta, samokontrola i lekarstwa. Ten ostatni koń jest spokojny, aby mógł dobrze ciągnąć, trzy przed nim musza mu pomóc. Aby lekarstwa, jakie ordynujemy pacjentom mogły skutecznie działać, „trzeba im pomóc”.

Czytaj więcej...