ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

archiwum

Na co umierają młodzi ludzie - dane globalne

W roku 2004 spośród 1,8 miliarda mieszkańców ziemi w wieku 10-24 lat zmarło 2,6 miliona. Najwyższe wskaźniki śmiertelności odnotowano w Afryce - 305/100000/rok, najniższe w krajach o wysokich dochodach -  45/100000/rok. W Afryce szczególnie duży udział w przyczynach zgonów wśród osób płci żeńskiej stanowiły zgony związane z ciążą oraz infekcją HIV i gruźlicą. U mężczyzn w tym regionie wysoki udział w zgonach miały wypadki i przemoc oraz zakażenia HIV i gruźlica. W krajach rozwiniętych najczęstsze przyczyny zgonu u mężczyzn to wypadki drogowe (32%), samobójstwa (15%) i przemoc (10%) a u kobiet wypadki (27%) i samobójstwa (12%). Bez komentarza, dane same krzyczą i dobrze ilustrują jakie są prawdziwe problemy zdrowotne bogatej północy i biednego południa.