ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

archiwum

Rozpoznanie cukrzycy na podstawie odsetka HbA1c

Rozpoznanie na podstawie jednorazowego pomiaru stężenia glukozy w osoczu należy potwierdzić drugim oznaczeniem glikemii, o ile nie występują jednoznaczne objawy kliniczne hiperglikemii. Oznaczenie odsetka HbA1c także wykorzystuje się do rozpoznawania cukrzycy.

 

Jeśli chory trafia do szpitala po południu z powodu ostrej choroby i zostaje wysunięte podejrzenie nierozpoznanej cukrzycy, oznaczenie odsetka HbA1c będzie odpowiednim badaniem decydującym o rozpoznaniu. Jeśli pacjent zgłasza się rano na uprzednio ustalone badanie okresowe i jest na czczo z powodu planowanego wykonania lipidogramu wówczas oznaczenie stężenia glukozy we krwi na czczo jest konieczne. Niejednoznaczne wartości HbA1c w przedziale 6,0%-6,5%, należy potwierdzić oznaczeniem stężenia glukozy w osoczu na czczo i po 2 h w doustnym teście tolerancji glukozy. Połączenie pomiaru odsetka HbA1c i stężenia glukozy w osoczu w celu rozpoznania cukrzycy daje zalety obu badań i zmniejsza ryzyko błędu. Międzynarodowy Komitet Ekspertów zaleca rozpoznanie cukrzycy jeśli odsetek HbA1c, oznaczony w laboratorium a nie za pomocą testu przyłóżkowego, wynosi >=6,5% i został potwierdzony ponownym oznaczeniem. Komitet Ekspertów proponuje zakres HbA1c 6,0-6,5% jako wskazujący na zwiększone ryzyko i potrzebę interwencji,  identyfikującej osoby ze stanem przedcukrzycowym (dotychczas rozpoznawanym jako nieprawidłowa glikemia na czczo i/lub nieprawidłowa tolerancja glukozy), czyli obciążone zwiększonym ryzykiem wystąpienia klinicznie jawnej cukrzycy.

Dr Zygmunt Trojanowski