ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Na otyłość z cukrzycą najlepsza jest profilaktyka

Współczesne metody walki z tą chorobą nie zdają egzaminu. Coraz częściej ukazują się wyniki badań, które opisują remisję cukrzycy typu 2 u chorych po przebytej operacji bariatrycznej z powodu patologicznej otyłości. Stwierdza się znaczne zwiększenie odsetka osób z remisją cukrzycy typu 2 i utrzymujących prawidłową masę ciała, którzy przebyli operację bariatryczną, w porównaniu z grupą uczestników, którym zalecono jedynie zmianę stylu życia. Wykazano również wyższość leczenia operacyjnego, co do odstawienia lub redukcji dawki leków hipoglikemizujących nad leczeniem polegającym na zmianie stylu życia (leczenie behawioralne obejmujące zastosowanie diety i codziennego leczniczego treningu mięśniowego). Walka z tą chorobą jest trudniejsza niż do tej pory przypuszczano.

Czytaj więcej...

Lekarskie myślenie ad absurdum

Lekarze przyszłości będą ordynowali leki w ostateczności i zupełnie inne od tych jakimi dysponujemy dzisiaj. Lekarz za 2 pokolenia od tej chwili widząc zagrożenia zdrowotne, przemodeluje styl życia swojego pacjenta w kwestii odpowiedniego stylu życia, diety oraz przyczyn i zapobiegania chorób i to na własnym przykładzie. Wiek triumfu lekarstw na każdą dolegliwość i podporządkowanie medycyny przemysłowi farmaceutycznemu odejdzie w niesławną mroczną przeszłość. Machina medyczno-farmaceutyczna przekształcająca studentów medycyny w maszyny do parowania listy chorób i odpowiadających im leków straci rację bytu, bo zmieni się paradygmat podejścia terapeutycznego w medycynie.

Czytaj więcej...

Prozdrowotna aktywność fizyczna w Europie i Polsce

16.07.2015  w Warszawie zaprezentowano raport o kosztach ekonomicznych braku aktywności fizycznej w Europie. Brak aktywności fizycznej zabija pół miliona europejczyków rocznie i kosztuje 80 mld euro. 20 % dorosłych Polaków nie jest wystarczająca aktywnych.  Co drugi Polak powyżej 40 roku życia ma nadmierną masę ciała – nadwagę lub otyłość. Brak aktywności mięśniowej jest też dużym problemem wśród polskich nastolatków. 25 % dorosłych europejczyków nie podejmuje aktywności fizycznej w  wymiarze 30 minut dziennie. W Polsce odsetek ten wynosi 20 % w Niemczech 21 %Francji 24 %Hiszpanii 30 %we Włoszech 33 %a w Wielkiej Brytanii aż 37 %. Z kolei w grupie wiekowej 11-15 lat, dla której rekomendowany dzienny czas ruchu wynosi 60 min, nie spełnia ponad 80 % dzieci.

Czytaj więcej...

Medycyna alternatywna i uzupełniająca, czy współczesne szamaństwo?

Analiza pierwiastkowa włosów. Materiał o bezwartościowej wartości diagnostycznej, a czyni się z tego omnipotentną metodę diagnostyczną dla wykazania niedoborów w organizmie, za czym oczywiście pojawiają się na wokandzie suplementy pokarmowe, groźne ze względu na możliwość przedawkowania minerałów, witamin, fitoestrogenów, polifenoli i innych rzekomo niezbędnych dla przywrócenie zdrowia drogocennych substancji, co skutecznie drenuje kieszeń przestraszonych pacjentów. Prowadzą oni nadal antyzdrowotny styl życia, bo przecież zdrowie można sobie kupić za pieniądze.

Czytaj więcej...

Polecane nowości na stronie