ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

archiwum

Cywilizacyjne zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży

Nowym zjawiskiem w patologii ludzkiej, albo inaczej, nowym kierunkiem uderzenia pandemii światowej jest lawinowy wzrost zachorowań dzieci i młodzieży na cukrzycę typy 2 w krajach wysoko rozwiniętych. Tę cywilizacyjną skazę metaboliczną uznawano, jak się okazuje niesłusznie za chorobę wyłącznie ludzi dorosłych. Informuję, że są nowe doniesienia o rozszerzaniu się zjawiska na kraje nie tylko anglosaskie, dotyczy to także wielu dzieci imigrantów do tych krajów, gdzie zmieniły one radykalnie sposób żywienia i przestały ciężko pracować fizycznie i bardzo spodobało im się „nic nie robienie”.

Z jednej strony gwałtowna zmiana warunków egzystencji z niedostatku pożywienia do obfitości taniej wysokoenergetycznej (ociekającej tłuszczem) wysoko przerobionej przemysłowo taniej żywności. Z drugiej strony nowy styl życia, bardziej pasywny (nie muszę walczyć o przetrwanie), ucieczka w świat iluzji gier komputerowych, słowem styl życia nie sprzyjający „spalaniu” nadwyżek przyswojonych kalorii nieuchronnie „wpychają” dzieci w depozytowanie zapasowego tłuszczu we własnym ciele- czyli w otyłość. Otyłość pokarmowa jest z kolei generatorem wielu innych schorzeń cywilizacyjnych (cukrzycy typu 2, nadciśnienia, przedwczesnej miażdżycy). Przemawia to za dominującym wpływem warunków środowiskowych bytowania człowieka i wygodnego, żeby nie powiedzieć leniwego stylu życia, w generowaniu epidemii XXI wieku. Dla nas powinna to być przestroga, przed bezkrytycznym przyjmowaniem zachodniego stylu życia. 

Powoli i u nas zaczynamy dostrzegać, jak poważne zagrożenie dla zdrowia stanowi nadwaga i otyłość wśród dzieci. Młodzież z nadwagą wyrasta z reguły na grubasów i w ciągu następnych 20 lat będziemy mieć poważne kłopoty z ich wielowątkowym leczeniem. 

Wystarczy na początek ograniczyć tłuszcz w drugim śniadaniu i zabronić, tłumacząc z jakiego powodu, jadania tzw. „fast foodów”, zwiększyć aktywny wypoczynek, oraz uświadomić rodzicom konieczność kontroli masy ciała swoich pociech. Diety restrykcyjne nie powinny być stosowane u dzieci, ale musimy bardziej stanowczo odrywać je od telewizora i komputera i zachęcać do codziennego wysiłku fizycznego na powietrzu.