ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

archiwum

Co z nową plagą cywilizacyjną zespołem otępiennym i chorobą Alzheimera?

Uniwersalnym biomarkerem choroby Alzheimera okazała się być leptyna, której wysokie stężenie chroni przed otępieniem. Ponieważ nie potrafimy wpływać na jej stężenie we krwi u ludzi, to nadal najpopularniejszą hipotezą tłumaczącą powstawanie otępienia starczego jest "hipoteza amyloidu beta". Dotychczasowe próby modyfikacji białek amyloidu A-beta przeprowadzone u ludzi nie przełożyły się na dostrzegalną korzyść. Zastosowanie modulatora gamma-sekretazy (tarenflurbilu) jednego z kluczowych enzymów w procesie degeneracji białek amyloidu, rozwiały nadzieje i potwierdziły wielowątkowy wywód choroby. Być może uda się w przyszłości zastosować skuteczne leki naczynioprotekcyjne i tym samym opóźnić degeneracje białek mózgu.