ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

archiwum

Komputer w leczeniu cukrzycy?

Czy komputer może być przydatny w leczeniu choroby cukrzycowej ?

Accu-Chek Compass - czyli busola wspomagająca opiekę w cukrzycy. Program komputerowy stanowiący istotne uzupełnienie glukometru Accu-Chek Active. Ponieważ codziennie musicie wykonać konieczne oznaczenia poziomów cukru we krwi i doraźnie, na tej podstawie dokonujecie bieżących korekt w leczeniu, trudno jest wpisywać równolegle wyniki do dziennika z odpowiednim komentarzem. Posługując się glukometrem i wgranym z płytki CD programem, wieczorem lub w każdej innej wolnej chwili, po przekazaniu wyników do programu w domowym komputerze, możecie obejrzeć swój „elektroniczny" dzienniczek, dopisać 1 - 2 słowa komentarza, odpowiadające na zasadnicze pytanie: co moim zdaniem w danym momencie destabilizowało moją cukrzycę, dla przykładu: stres, menstruacja, gorączka, pominięcie posiłku itd.

 

Jeżeli moi podopieczni nie posiadają komputera, to ja czynię to za nich przy okazji comiesięcznej wizyty u specjalisty. Wówczas muszą przynieść swój osobisty glukometr Accu-Chek Active (dla przekazania wyników) i nadal prowadzić książeczkę cukrzycową z wynikami i komentarzami w uwagach (w celu uzupełnienia ich w elektronicznym dzienniku samokontroli).

Wizualizacja tych wszystkich wyników pod postacią jednostronicowego raportu o stopniu wyrównania cukrzycy w danym przedziale czasu, naszym zdaniem powinna stać się standardem. Daje to nam i choremu, pełny wgląd we wszystkie uchybienia w leczeniu, lub doraźne zakłócenia niezależne od chorego. Lekarz komentując je, doradza jak ich unikać, a także jak postąpić, aby zbyt niskie lub zbyt wysokie cukry nie doprowadzały do trwałej destabilizacji i spadku samopoczucia. Wszystkie nowe wyniki są przekazywane do komputera przez czytnik w paśmie podczerwieni. Zatem nie ma potrzeby, jak to było w poprzednich programach, łączenia glukometru z komputerem przy pomocy kabla i modemu. Przyjazny dla użytkownika, intuicyjny program w języku polskim, czyni go szczególnie przydatnym dla dzieci, które wdrażając się do samoleczenia muszą poznać i utrwalić sobie podstawowe zależności pomiędzy dawkami insuliny, posiłkami, upływającym czasem, wysiłkiem fizycznym i zdarzeniami, które, na co dzień destabilizują cukrzycę. Wszelkie ich lecznicze interwencje, dla wyrównania cukrów, są widoczne pod postacią około - dobowych profili, na tle przedziału uznanego dla danego chorego za konieczny do utrzymania, w nadziei na życie z cukrzycą bez odległych komplikacji. Na diagramach kołowych w tym raporcie, w różnych kolorach ukazany jest procentowy udział wszystkich wyników złych i dobrych. Taka obróbka statystyczna i wizualizacja wyników z oznaczeń stężeń glukozy we krwi, ma wielki walor edukacyjny i ułatwia podejmowanie niemal odruchowo, prawidłowych decyzji leczniczych, po pewnym czasie takiego treningu leczniczego.

Współpraca z tym programem jest prosta. Po wprowadzeniu niezbędnych danych osobowych i możliwości kontaktu między pacjentem a lekarzem, na ekranie komputera pojawiają się trzy opcje wejścia do programu:

  1. pobierz wyniki z danego glukometru
  2. autotest dziennika (elektroniczna książeczka cukrzycowa)
  3. przeglądaj raporty w celu analizy danych

Ad 3: standardowych raportów jest aż siedem. Oczywiście nie zawsze wszystkie są potrzebne. Na co dzień wystarczy jeden, aby zrozumieć swoje błędy i zadać sobie i lekarzowi pytanie - jak najlepiej zaradzić temu w przyszłości. Obejmują one:

  1. jednostronicowe podsumowanie,
  2. dziennik zdarzeń
  3. wykres trendu
  4. typowy dzień,
  5. typowy tydzień,
  6. zakres wartości docelowych
  7. epizody hipoglikemii

Dla przykładu jednostronicowe podsumowanie obejmuje profile glikemii typowego dnia i tygodnia, z rozrzutem zmienności wyników w każdej porze dnia i nocy.

Zakres wartości docelowych, podobnie jak przy epizodach hipoglikemii jest demonstrowany na diagramach kołowych, w 4 kolorach, z zaznaczeniem procentowego udziału wyników poza górną granicą przedziału docelowego, w granicach przedziału docelowego (np: 70-170mg%), procentowy udział wyników poniżej dolnego przedziału docelowego i procentowy udział (w kolorze czerwonym) wszystkich epizodów hipoglikemii.

Zygmunt Trojanowski adiunkt I Kliniki Chor. Wew. WAM w Łodzi