ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

archiwum

Czy redukcja masy ciała rzeczywiście redukuje ciśnienie tętnicze?

Dążenie do zmniejszenia masy ciała miało niewielki wpływ na redukcję ciśnienia tętniczego. Wniosek ten potwierdzają również inne prace. Może najbardziej spektakularne są badania nad chorymi z otyłością patologiczną, leczonymi metodami chirurgii bariatrycznej. U 346 osób poddanych chirurgii bariatrycznej, po 8 latach odnotowano 20 kg redukcję masy ciała, nie osiągając przy tym, w porównaniu z grupą kontrolną, istotnej różnicy w wartościach ciśnienia tętniczego. Odnotowano jednocześnie bardzo znaczące zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy. Za to zjawisko odpowiedzialne są: trudności w osiągnięciu, a przede wszystkim utrzymaniu redukcji masy ciała. Po wtóre w fazie redukcji i następczego przyrostu masy ciała mogą funkcjonować różnorodne mechanizmy fizjologiczne, stymulujące wzrost ciśnienia w fazie przyboru na wadze. Po trzecie nie tylko kaloryczność diety, ale także jej skład (zawartość sodu, potasu i warzyw) decyduje o wyrównaniu lub nie ciśnienia tętniczego krwi.