Kalkulator BMI, WHR

Pobierz kalkulator i oblicz na swoim komputerze:

  • wskaźnik masy ciała - BMI
  • wskaźnik rodzaju otyłości - WHR

(URUCHOM LUB POBIERZ KALKULATOR)

Kalkulator BMI

BMI i WHR co to takiego?

BMI (Body Mass Index) to współczynnik masy ciała w kg/m², jaki powstaje ze stosunku masy ciała w kg, do wzrostu w metrach podniesionego do kwadratu, np. 1,72m²

Niedowaga

< 18,5

Waga w normie

18,5 – 25

Nadwaga

25 – 30

Otyłość I stopnia

30 – 35

Otyłość IIstopnia

35 – 40

Otyłość monstrualna

>40

Obliczając ten wskaźnik możemy usytuować się według zagrożeń zdrowotnych związanych z nadwagą i otyłością. Osoby z niedowagą <18 kg/m² ponoszą wysokie ryzyko chorób związanych z niedożywieniem. Lekarz zróżnicuje czy mamy do czynienia w tych okolicznościach z patologicznym zespołem katabolicznym, czy dla przykładu z równie groźnym zaburzeniem odżywiania na tle psychogennym (anorexia nervosa). Najczęściej przy umiarkowanej niedowadze i nadwadze wystarczy zmienić nawyki żywieniowe, aby zażegnać niebezpieczeństwo.

Przy nadwadze (BMI 25 – 30) a także otyłości (BMI 30 – 35) zmiana żywienia (ilościowa i jakościowa) oraz włączenie codziennego relaksacyjnego wysiłku fizycznego może skutkować powrotem do prawidłowej masy ciała. Wymaga to jednak sporo wyrzeczeń i dłuższego przedziału czasu. Stosujemy starą zasadę: jemy częściej, mniejsze porcje i musimy wstać od stołu po zaspokojeniu głodu.

Przy znacznej otyłości (BMI >35) potrzebna jest interwencja specjalisty. Osoby starsze z cukrzycą typu 2 mogą mieć BMI do 27,5 kg/m² o ile osiągają cele lecznicze.

WHR (waist to hip ratio), czyli wskaźnik talia/biodra obiektywizuje sposób gromadzenie depozytów tłuszczowych wynikających z nadwagi i otyłości. Pomiaru dokonuje się mierząc obwód w talii na wysokości pępka i obwód w biodrach na wysokości kolców biodrowy przednich w centymetrach. W zależności od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, na który wpływa wiele czynników hormonalnych oraz genetycznych rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje otyłości:

WHR dla kobiet:

< 0,8 typ gynoidalny („gruszka”), proporcje determinowane płcią, otyłość z zachowaniem tego wskaźnika ma znamiona pośladkowo-udowo-biodrowe odkładania tkanki tłuszczowej typu kobiecego, bez ryzyka zespołu metabolicznego

> 0, 8 typ androidalny („ jabłko”), kobieta tyje w sposób męski z wyrównywaniem obwodu talii w stosunku do bioder i ponosi wysokie ryzyko zespołu metabolicznego

WHR dla mężczyzn:

> 1 przemawia za deponowaniem zapasowej tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha (powłoki i wewnątrz jamy brzusznej), oznaczony równolegle BMI>30 określają otyłość androidalną („jabłko”) o wysokim ryzyku zespołu metabolicznego

< 1 u otyłych mężczyzn („gruszka”) jest mniej groźny w swoich skutkach metabolicznych

Dla uproszczenia, często mierzymy wyłącznie obwód w talii. Wartość > 88 cm u kobiet i >102 cm u mężczyzn określa u obu płci otyłość brzuszną, co jest alarmujące dla zespołu leczniczego, bowiem taka osoba, niezależnie od płci, tyjąc rozwija wykładniki zespołu metabolicznego (wysokie RR, hipertriglicerydemia, hipercholestrolemia, akcelerowana miażdżyca, cukrzyca, nadkrzepliwość krwi itd.) a to ewoluuje w kierunku powikłań sercowo-naczyniowych.

Optymalna wartość WHR powinna wynosić ≤0,8 u kobiet i ≤0,94 u mężczyzn. Takie proporcje zapewniają mniejsze zagrożenie wystąpieniem choroby wieńcowej, udaru mózgu czy cukrzycy. Wartość WHR powyżej wspomnianych norm u osób otyłych, niezależnie od płci (sylwetka w kształcie jabłka, otyłość brzuszna) jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym chorób sercowo-naczyniowych.

Postaraj się zastosować zasadę:

  • Jedz regularnie co 3 - 4 godziny, staraj się nie mieć dłuższych przerw.
  • Spożywaj 4 - 5 jednakowe pod względem kalorycznym posiłki dziennie.
  • Nie pomijaj żadnego posiłku, zwłaszcza pierwszego śniadania.
  • Nie pojadaj między posiłkami.